Konkurskarantæne – Hvad nu?

Har du fået et brev om konkurskarantæne? I denne artikel får du et overblik over, hvordan du skal forholde dig – og hvad konkurskarantæne betyder.

Hvad er konkurskarantæne?

Personer, som har deltaget i ledelsen af et konkursramt selskab, kan blive pålagt et forbud mod at deltage i ledelsen af selskaber, hvor der ikke hæftes personligt og ubegrænset for selskabets gældsforpligtelser. Dette forbud kaldes en konkurskarantæne, hvilket medfører, at man ikke kan være ledelsesmedlem i et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S).

En konkurskarantæne gælder som udgangspunkt i tre år, men kan under visse omstændigheder forkortes til typisk to år. Overtrædes karantænen, kan man blive pålagt endnu en karantæne – og måske endda med skærpede vilkår. Det kan medføre, at man heller ikke må være ledelsesmedlem af virksomheder med personlig hæftelse såsom en enkeltmandsvirksomhed (EVS) eller et interessentskab (I/S). Dertil kan overtrædelse af konkurskarantænen medføre bøde og fængselsstraf.

Hvad gør jeg med mit selskab?

Er du blevet pålagt konkurskarantæne, kan du fortsat være medejer eller ejer af et selskab. Du må dog ikke deltage i ledelsen, hverken direkte eller indirekte, men du kan godt være ansat på lige fod med almindelige medarbejdere i selskabet. Det betyder, at du ikke er nødsaget til at sælge dine anparter i selskabet, såfremt du er underlagt konkurskarantæne. Når karantænen ikke længere er gyldig, kan du atter fortsætte som ledelsesmedlem i selskaber.

Hvad gør du med direktørposten?

Er du, som direktør, blevet pålagt konkurskarantæne, så skal du straks opsige direktørposten. Det betyder, at du skal finde en ny direktør hurtigst muligt efter, at dommen er afsagt. Her er det vigtigt, at du finder en person, som kan drive selskabet, og som samtidig er indforstået med, hvad det vil sige at være direktør i et selskab. Såfremt du ikke får besat direktørposten, kan det føre til, at selskabet må tvangsopløses, da selskaber skal have registreret en direktør. Derfor er det afgørende, at du finder en direktør, der kan erstatte dig, mens du er underlagt konkurskarantæne.

Konkurskarantænesag

Har du modtaget et brev om konkurskarantæne, bør du kontakte din advokat med det samme. Advokaten kan vurdere din sag, således du kan beslutte dig for, om du skal acceptere konkurskarantænen eller indlede en konkurskarantænesag. Det er dog ganske svært at anslå omkostningerne hertil, da konkurskarantænesager varierer i omfang.

Såfremt du får beskikket en advokat til at hjælpe dig med din sag, vil dette tit og ofte beløbe sig i 12.500 – 37.500 kr. Dette gør sig også gældende for kurator, som tit og ofte vil modtage et lignende beløb. Disse omkostninger lægger staten ud for, men viser det sig, at du taber sagen, dvs. bliver pålagt konkurskarantæne, skal du selv afholde omkostningerne hertil. Hvis du derimod vinder sagen, dvs. ikke bliver pålagt konkurskarantæne, vil det være staten, der afholder omkostningerne hertil.

En retssag kan vise sig at blive dyrt, såfremt du taber sagen. Derfor bør du konsultere en advokat, inden du indleder en sag. Advokaten kan rådgive dig om, hvordan du bør forholde dig, og hvor stærkt du står i din sag. Dertil er det værd at bemærke, at det anbefales, at du kontakter din advokat straks, da netop tidsfaktoren har meget at sige, da der er en række frister, der skal overholdes, når det kommer til sager om konkurskarantæne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *