Interim Management – rutinerede chef- og lederprofiler

Enhver virksomhed, kan komme ud for at en person, der besidder en nøgleposition, af den ene eller anden årsag må se sig nødsaget til at ophøre med at varetage sin stilling med kort varsel.

Dette efterlader i de fleste tilfælde virksomheden med en stor udfordring i form af at finde en person, der så hurtigt som muligt kan tiltræde stillingen.

At en person med en høj position i en virksomhed fx en økonomichef, en HR-chef, eller IT-chef – med kort varsel må fratræde sin stilling, kan være mange. Som regel skyldes det sygdom, inhabilitet eller lignende.

Ofte skal virksomheden efterfølgende bruge en masse tid og kræfter på at finde frem til en ny person, der kan tage over for den tidligere leder og tage hånd om de samme funktioner og den samme rolle i virksomheden.

Tidskrævende udfordring

For virksomheder, der står i sådan en situation, er det essentielt at man finder en person, der kan træde til med kort varsel, og som besidder de rigtige kvalifikationer, der skal til.

Derfor er det ekstremt vigtigt med en detaljeret og omfattende behovsafklaring, da det ellers kan have fatale konsekvenser for virksomheden.

De fleste virksomheder har skarpt fokus på effektivisering for dermed bedre at kunne imødekomme den stigende konkurrence fra alle kanter.

Dermed er der store krav til hvordan virksomheden ledes på, og derfor også yderst vigtigt at man finder den rigtige ledelsesprofil.

Det er som regel ikke mange virksomheder, der selv er i stand til på den kort tid at finde frem til en sådan profil.

Erfarne indenfor interim management / midlertidig ledelse

Nextt Management har 18+ års erfaring indenfor interim management dvs. rekruttering af interim managere, eller ”midlertidige ledere”, og er derfor eksperter i at finde ledelsesprofiler, chefer m.m. til virksomheder, der står med et her-og-nu behov for en leder. Nextt Management kan i langt de fleste tilfælde finde en interim manager / midlertidig leder indenfor 10 dage.

Nextt Management hjælper med at finder interim management ledere, direktører og chefer, med bl.a. følgende titler:

-Interim CEO
-Interim COO
-Interim CTO
-Interim CMO
-Interim CSO
-Interim HRO

Hos Nextt Management lægges der altid stor vægt på at de ledelsesprofiler, de skaffer, er velkvalificerede og har stor erfaring inden for deres felt, samt besidder den fornødne viden, der skal til for at varetage den specifikke stilling, der ønskes besat.

4 fordele ved at lade Nextt Management assistere med at skaffe en interim manager:

  1. Nextt Management stiller indenfor et døgn en partner til rådighed, for at afklare, hvilken stilling, der ønskes besat og, hvad stillingen kræver
  2. Nextt Management har gennemskuelige og konkurrencedygtige priser
  3. Du kan have en kvalificeret interim manager i din virksomhed på 10 dage
  4. Men Nextt Management får du stillet mere end 18 års erfaring til rådighed

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *