Engelsk oversætter: 3 eksempler på oversættelser fra dansk til engelsk

Oversættelse er ikke blot et spørgsmål om at finde den rigtige oversættelse af et ord eller en sætning. Oversættelse handler i høj grad også om at forstå konteksten, hvor ordet eller sætningen bliver brugt.

“Without translation, we would be living in provinces bordering on silence.”

— George Steiner

Hvad er en engelsk oversætter?

En engelsk oversætter er en person, der oversætter tekster fra et sprog til engelsk. Oversættelsen kan være fra dansk til engelsk, men det kan også være fra engelsk til dansk.

Tre eksempler på oversættelser fra dansk til engelsk

Eksempel 1 – oversættelse fra dansk til engelsk:

  • Dansk tekst: “De tre principper for god oversættelse er følgende: Oversættelsen skal være korrekt, fordi den ellers kan give fejlagtige oplysninger. Oversættelsen skal være præcis, fordi den ellers kan være forvirrende. Oversættelsen skal være klar, fordi den ellers kan være svær at forstå.”
  • Oversat til engelsk: “The three principles of good translation are as follows: the translation must be correct, otherwise it may give incorrect information. The translation must be accurate, otherwise it can be confusing. The translation must be clear, otherwise it may be difficult to understand.”

Eksempel 2 – oversættelse fra dansk til engelsk:

  • Dansk tekst: “Hvad er en oversætter? En oversætter er en person, der oversætter tekster fra et sprog til et andet. Oversætteren skal sørge for, at teksten er korrekt, præcis og klar, så den kan forstås af læseren. Oversætteren skal også sørge for, at teksten er tilpasset det sprog, der oversættes til, så den er let at forstå for læseren.”
  • Oversat til engelsk: “What is a translator? A translator is a person who translates texts from one language into another. The translator must ensure that the text is correct, accurate and clear so that it can be understood by the reader. The translator must also ensure that the text is adapted to the language into which it is being translated, so that it is easy for the reader to understand.”

Eksempel 3 – oversættelse fra dansk til engelsk:

  • Dansk tekst: “Det er en dårlig ide ikke at bruge en professionel oversætter, når du skal have oversat fra dansk til engelsk. Det er fordi, en professionel oversætter vil kunne oversætte teksten præcist og korrekt, så den passer til det engelske sprog. Hvis du ikke bruger en professionel oversætter, kan det føre til, at teksten bliver oversat forkert, og at den ikke vil få den ønskede effekt.”
  • Oversat til engelsk: “It’s a bad idea not to use a professional translator when you need to translate from Danish to English. That’s because a professional translator will be able to translate the text accurately and correctly to fit the English language. Not using a professional translator can lead to the text being translated incorrectly and not having the desired effect.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *