Den nemmeste måde for afhentning af skrot

Har du en masse skrot du ikke selv har mulighed for at flytte? Så kan du kontakte en skrothandler, som mod et gebyr kan sørge for afhentning af skrot 

Prisen for at få afhentet skrottet kan variere alt efter hvor meget, du skal have afhentet, og hvilken type skrot det drejer sig om. Til gengæld betaler skrothandlerne selvfølgelig også for at få skrottet. 

Der findes flere skrothandlere landet over. Derfor er det en god ide at undersøge hvilken handler der bedst kan betale sig at få afhentet skrottet af. 

 

Hvordan bør du opdele skrot?  

Det er lidt forskelligt fra skrothandler til skrothandler, hvilke typer skrot de tager imod, og hvordan de ønsker det opdelt. Vær derfor opmærksom på hvordan din valgte skrothandler ønsker det sorteret.  

Det er vigtigt at du opdeler dit skrot. Gøres dette ikke, er værdien for dit skrot ikke lige så høj, som den kunne være. Altså er det tabt fortjeneste for dig. 

Nogle skrothandlere handler også kun med virksomheder og ikke privatpersoner. Dette kan være grundet at du som privatperson kan have vidt forskellige typer skrot i forhold til som virksomhed.  

Skrot fra privatpersoner kan for eksempel være brændeovne, bilbatterier eller plæneklipper, hvor skrot fra erhverv kan være restprodukter fra produktion, byggeaffald og lignende. 

 

Opdeling før afhentning af skrot  

Har du metalskrot er det ikke nødvendigvis tilstrækkeligt at opdele dit skrot i metal og ikke-metal. Du gør klogt i at opdele efter typer af metal. Det kan for eksempel være i jern, kobber, messing, aluminium, rustfrit stål med videre.  

Herudover er det bedste at opdele metaltypen yderligere i ”rent” og med ”urenheder”. Med urenheder menes for eksempel jernskrot med små rester af andet materiale, som andre metaller eller plast. Med rent menes der eksempelvis jern uden stykker af andre materialer.  

Det er altså en god ting at opdele jern i formateriale og rent jern. Kobber bør opdeles i henholdsvis nyt og raffineret. Sådan gælder det som regel også med andre typer metaller.  

Det er altså en god ide at sætte dig ind i de forskellige skrothandleres priser og opdeling af skrot.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *